Sveučilišni diplomski studij sestrinstva Studij u Čakovcu

Oglasna Ploča

Dokumenti

Svi dokumenti

Naslovnica

SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU FAKULTET DENTALNE MEDICINE I ZDRAVSTVA OSIJEK

 

Sukladno Suglasnosti Rektora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku od

08.09. 2017. o povećanju upisne kvote za studente starije od 25 godina na sveučilišnom preddiplomskom studiju Dentalna higijena u akademskoj 2017./2018. godini od 14. 09. 2017. raspisuje

NATJEČAJ

ZA UPIS IZVANREDNIH STUDENATA STARIJIH OD 25 GODINA U I. GODINU SVEUČILIŠNOG PREDDIPLOMSKOG STUDIJA DENTALNA HIGIJENA U AKADEMSKOJ 2017./2018. GODINI

 

Sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena traje šest semestara, odnosno tri godine i završetkom studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica dentalne higijene – univ.bacc.dent.hig. (180 ECTS boda).

 

 1. Uvjeti upisa

 

Prijavu mogu podnijeti pristupnici koji imaju  završenu:

–     četverogodišnju srednju školu  bez obveze polaganje državne mature i stariji su           od 25 godina

 

 1. Prijave za razredbeni postupak

 

Prijave se dostavljaju putem pošte na adresu: Ured  za studente Sveučilišnog studija sestrinstva Čakovec, Josipa Gotovca 2, za upis u studij dentalne higijene, ili osobno na istu adresu. Dokumentaciju možete dostaviti i elektroničkim putem na adresu: referada@mef-cakovec.hr

Rok za dostavu dokumenata 19.10.2017. 

Dokumenti   potrebni za prijavu:

 • prijavu za upis s uplatnicom o uplaćenim troškovima razredbenog postupka i troškovima testa psihomotorike (obrazac prijave i primjeri uplatnica mogu se vidjeti ovdje)

Prijava – sveučilišni preddiplomski studij Dentalna higijena

Primjeri uplatnica-Dentalna higijena

 

 • svjedodžbe svih razreda  srednje škole – izvornik ili ovjerena   preslika;
 • svjedodžba o završetku srednjoškolskog obrazovanja – izvornik ili ovjerena preslika;
 • domovnica ili dokaz o državljanstvu – preslik (izvornik na uvid)
 • rodni list – izvornik (ne stariji od 6 mjeseci)

 

 1. Razredbeni postupak

 

Razredbeni postupak se sastoji  od:

 • vrednovanja općeg uspjeha iz srednje škole te uspjeha iz predmeta biologija, kemija, fizika tijekom školovanja
 • dodatna provjera      posebnih      znanja,      vještina      i    sposobnosti       (Test psihomotorike)

 

Dodatna provjera posebnih znanja,  vještina i sposobnosti (Test    psihomotorike)

 

Testiranje psihomotoričkih sposobnosti se obavlja u prostorima u Čakovcu, Jakova Gotovca 2 (prostorije Sveulilišnog diplomskog studija sestrinstva) . Točan datum bit će objavljen na web stranici.

 

 

O  provjeri  psihomotoričkih sposobnosti

 

Provjera psihomotoričkih sposobnosti sastoji se od ispitivanja snalaženja u  prostornim odnosima testom papir-olovka, izrade modela od žice prema zadanom predlošku te ispitivanja manualne spretnosti.

 

 1. Rezultati

 

Rezultati razredbenog postupka i konačna rang lista pristupnika koji  su  stekli pravo  upisa u I. godinu sveučilišnog preddiplomskog studija  Dentalna  higijena  bit  će objavljeni na web stranici Fakulteta dentalne  medicine  i  zdravstva  Osijek  www.fdmz.hr I www.mef-cakovec.hr

 

 1. Upisi

 

Datum upisa pristupnika koji su ostvarili pravo upisa biti će objavljen na stranici www.mef-cakovec.hr

 

 1. Upisna kvota i školarina

 

BROJ UPISNIH MJESTA: 25 izvanrednih studenata VISINA ŠKOLARINE: 9.240,00 kn po godini studija

TROŠKOVI ORGANIZACIJE

Mogućnost plačanja svih troškova na četri rate

 1. Obavijesti

 

Dodatne obavijesti o natječaju zainteresirani mogu dobiti putem maila: referada@mef-cakovec.hr ili na kontakt tel: 095/ 398 64 44